Thursday, September 2, 2010

Wahai Orang Yang Berselimut, Bangunlah!!

Thursday, September 2, 2010


1.  Hai orang yang berselimut (Muhammad),
2.  Bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit  (daripadanya),
3.  (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit.
4.  Atau lebih dari seperdua itu. dan Bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan.
5.  Sesungguhnya kami akan menurunkan kapadamu perkataan yang berat.
6.  Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyuk) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
7.  Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang (banyak).
8.  Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan.


- Al-Muzzammil (1-8) 


0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails